20. 1. 2020  12:08 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Výroba kyseliny hyalurónovej bakteriálnou kultiváciou
Autor: Ing. Lucia Luptáková
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Výroba kyseliny hyalurónovej bakteriálnou kultiváciou
Abstrakt:Glykozaminoglykány sú nerozvetvené uhľovodíkové polyméry, ktoré pozostávajú z opakujúcich sa disacharidových jednotiek kyseliny D-glukurónovéj a N-acetylglukózamínu. Kyselina hyalurónová je najvýznamnejší zástupca tejto skupiny. V tele sa nachádza na povrchu buniek alebo v extracelulárnom matrixe. Je súčasťou mnohých farmaceutických a kozmetických preparátov pre jej fyziologické funkcie ako sú priľnavosť, migrácia buniek, angiogenéza, hojenie rán. V súčasnosti sa vyrába izoláciou zo živočíšnych tkanív ako napr. kohútích hrebeňov alebo mikrobiálnou cestou. Fermentáciou sa vyrába predovšetkým nepatogénnym druhom baktérii Streptococcus zooepidemicus. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť výrobu 20 ton kyseliny hyalurónovej ročne vo vsádzkovom miešanom reaktore. Na základe známych hodnôt kinetických parametrov sme nasimulovali časové priebehy koncentrácií produktu a biomasy pre rôzne vstupné koncentrácie glukózy. Najvyššia produktivita sa dosiahla po 12 hodinách kultivácie pri začiatočnej koncentrácii glukózy 40 g/L. Výsledky zo simulácie sa v ďalšom kroku použili ako vstupné údaje pre výpočet výťažkových faktorov a pre riešenie stechiometrie. Na zabezpečenie izotermických podmienok bolo nutné odvádzať kultivačné teplo ako aj teplo disipované miešadlom. Z toho dôvodu sa navrhol výmenník tepla s dostatočnou teplovýmennou plochou. Keďže išlo o aeróbnu kultiváciu bolo treba navrhnúť aj vhodný prietok vzduchu tak, aby sa zabezpečila dostatočná aerácia. V druhej časti práce sme postupne riešili separačné kroky, ktorých cieľom bolo izolovať extracelulárny produkt s požadovanou čistotou a obsahom vody. Biomasa sa odstránila mikrofiltráciou a produkt sa z fermentačného média izoloval ultrafiltráciou. Vodný roztok kyseliny hyalurónovej sa ďalej zakoncentroval v odparke a dosušil v sušiarni na predpísaný obsah vody.
Klíčová slova:separácia, kyselina hyalurónová, bakteriálna kultivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně