20. 1. 2020  13:27 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh výroby kyseliny kójovej
Autor: Ing. Andrea Zubalová
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh výroby kyseliny kójovej
Abstrakt:Kyselina kójová je organická kyselina, ktorá nachádza uplatnenie v mnohých odvetviach priemyslu. Pre svoje účinky je podstatnou zložkou prípravkov používaných na odstránenie pigmentových škvŕn, chráni pred UV žiarením vďaka čomu ju možno nájsť v krémoch. Taktiež je antioxidantom a túto jej vlastnosť využíva najmä potravinársky priemysel, kde sa vďaka nej udržuje ovocie a zelenina čerstvé. Používa sa aj ako látka, z ktorej možno vyrábať cenné zlúčeniny používané v chemickom priemysle, ako napríklad cheláty, azidy, pyridíny... Táto práca je zameraná na návrh technológie výroby kyseliny kójovej fermentačným spôsobom prostredníctvom vláknitých húb Aspergillus oryzae. Technológia zahŕňa samotný bioreaktor a následné separovanie produktu. V prvej etape je riešená stechiometria kultivácie, materiálová a entalpická bilancia bioreaktora, návrh veľkosti bioreaktora, parametre miešania, vzdušnenia, ako aj návrh chladiaceho systému bioreaktora. V druhej etape práce sa navrhla kompletná separačná sekcia, počnúc odseparovaním biomasy až po zakoncentrovanie kyseliny kójovej a sušenie produktu.
Klíčová slova:aeróbna kultivácia, separácia, kyselina kójová

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně