19. 1. 2020  14:51 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technológia výroby plazmidovej deoxyribonukleovej kyseliny v priemyselnom merítku
Autor: Bc. Ingrida Melková
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technológia výroby plazmidovej deoxyribonukleovej kyseliny v priemyselnom merítku
Abstrakt:V posledných dvoch desaťročiach došlo ku výraznému pokroku v oblasti očkovania. Najnovšie postupy prinášajú nové druhy vakcín, známe ako genetické vakcíny. Tie obsahujú plazmidovú deoxyribonkuleovú kyselinu (pDNA), ktorá dokáže vyvolať podobnú imunologickú odpoveď, ako je to známe u klasických vírových vakcín. Táto práca je zameraná na návrh technológie výroby plazmidovej DNA pre vakcíny proti besnote. Proces pozostáva z prípravy vhodného plazmidu transformovaného do bunky Escherichia coli a následnej kultivácii. Kultivácia prebieha vo vsádzkovom miešanom bioreaktore, ktorý počas roka a v 125 pracovných cykloch vyrobí 20 kg pDNA, čo predstavuje 200 miliónov komerčných dávok vakcíny. Pre toto množstvo sa na základe stechiometrie vypočítalo potrebné množstvo vstupujúcich surovín. Na udržiavanie vhodnej teploty kultivácie bolo navrhnuté chladenie, pre zabezpečenie homogenity miešadlo. Pre separáciu biomasy bola navrhnutá centrifúga priemyselných rozmerov tak, aby spracovala potrebné množstvo kultivačného média do 14 hodín. Keďže ide o intracelulárny produkt, v ďalšej časti sa riešila izolácia z buniek a purifikácia. Purifikačné kroky boli navrhnuté tak, aby výsledný produkt spĺňal požiadavky minimálnych koncentrácii kontaminantov DNA vakcíny.
Klíčová slova:plazmidová DNA, bioreaktor, purifikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně