19. 1. 2020  14:08 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viera Illeová, PhD.
Identifikační číslo: 3981
Univerzitní e-mail: viera.illeova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce: Tepelná inaktivácia beta - galaktozidázy
Autor: Ing. Jakub Macho
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Viera Illeová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Pavel Ačai, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce: Tepelná inaktivácia beta - galaktozidázy
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá kinetikou tepelnej inaktivácie beta-galaktozidázy v pufri a v roztoku substrátu-laktózy. Sledovanie inaktivačných experimentov vyžadovalo jednoduchú, rýchlu a dobre reprodukovateľnú metodiku pre meranie zvyškovej aktivity enzýmu. Preto sme sa v predbežných experimentoch venovali vplyvu pomeru enzým - substrát na aktivitu enzýmu, sledovali sme aj možný vplyv medzifázového rozhrania na stabilitu enzýmu a vplyv otáčok miešania. Tepelná inaktivácia vyžadovala aj zistenie optimálneho pH pre aktivitu enzýmu. Na opis experimentálnych údajov sme použili viacero modelov pričom údaje sa spracovali najprv izotermicky a v druhom kroku multiteplotne. Model odvodený z Lumry-Eyringovho modelu vykazoval najlepší opis experimentálnych údajov pri multiteplotnom vyhodnotení. Získané hodnoty parametrov(aktivačné energie a rýchlostné konštanty pri strednej teplote) sme použili na simuláciu priebehov aktivít v širšom rozsahu teplôt a na výpočet životnosti katalyzátora. Zistili sme že substrát významne stabilizuje enzým, kde pri teplote 53°C sa predpokladá životnosť približne jeden rok.
Klíčová slova:beta-galaktozidáza, tepelná inaktivácia, stabilita enzýmu, kinetika inaktivácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně