26. 10. 2020  19:47 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Identifikačné číslo: 3983
Univerzitný e-mail: anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     Projekty     Publikácie     
     Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Ryba, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá prípravou vlákien z biodegradovateľných polymérov na báze PLA, PLA/PHB a PLA/PHB/M. Študoval sa vplyv rôznych teplôt dĺženia ako aj prídavok mastenca na termické, fyzikálno-mechanické a termomechanické vlastnosti. Takisto sa sledoval vplyv času starnutia na fyzikálno-mechanické a termické vlastnosti. S narastajúcou teplotou dĺženia možno konštatovať, že pripravené vlákna vykazovali vyššiu celkovú orientáciu a z toho plynúce fyzikálno-mechanické vlastnosti. Taktiež pridanie mastenca spôsobilo nárast modulu pružnosti PLA/PHB/M vlákien v porovnaní s vláknami PLA/PHB. Vyššia teplota dĺženia a prídavok PHB a mastenca do PLA pozitívne ovplyvnilo rozmerovú stabilitu pripravených vlákien. V stanovenom časovom intervale nedochádzalo k zmenám fyzikálno-mechanických, termických vlastností okrem teploty sklovitého prechodu, kde dochádzalo k nárastu Tg.
Kľúčové slová:
biodegradovateľné polyméry, mastenec, termické vlastnosti, fyzikálno-mechanické vlastnosti, termomechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene