26. 10. 2020  19:41 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Identifikačné číslo: 3983
Univerzitný e-mail: anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba          Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity
Autor:
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Oponent 1:Ing. Mária Omastová, DrSc.
Oponent 2:
Ing. Zita Tomčíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity
Abstrakt:Predkladaná dizertačná práca sa venuje príprave modifikovaných polypropylénových vlákien s rôznymi nanoaditívami pre využitie v silikátových kompozitoch. V stavebnom priemysle sú vo veľkej miere využívané práve silikátové kompozity pre uspokojenie spotrebiteľa a pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov sa využívajú rôzne výstuže. Polypropylénové vlákna našli svoje uplatnenie aj v tejto oblasti. Pre svoj hydrofóbny charakter polyméru potrebujú však modifikácie pre zlepšenie adhézie vlákien k silikátovej matrici. Cieľom práce bolo pripraviť modifikované polypropylénové vlákna s rôznymi nanoaditívami so zreteľom na ich využitie. V práci sme sledovali vplyv nanoaditív na morfologické zmeny na povrchu vlákien, orientáciu vlákien, termické vlastnosti, fyzikálno-mechanické, termo-mechanické vlastnosti, ako aj sorpčné vlastnosti týchto modifikovaných polypropylénových vlákien. Pre modifikáciu polypropylénových vlákien boli použité dve rôzne nanoaditíva, a to kremičitý úlet a halloyzit a rôzne dispergátory. Modifikácia polypropylénových vlákien zachovala či dokonca viedla k zlepšeniu sledovaných vlastností modifikovaných polypropylénových vlákien v porovnaní s čistým polypropylénovým vláknom. Pre nanoaditívum kremičitý úlet na základe štatistického vyhodnotenia bolo určené optimálne zloženie modifikovaného polypropylénového vlákna, ktoré malo zabezpečiť relevantné vlastnosti (orientáciu vlákien, fyzikálno-mechanické vlastnosti), najmä zvýšenú schopnosť sorpcie vodných pár.
Kľúčové slová:
polypropyén, kremičitý úlet, modifikácia, halloyzit

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene