26. 10. 2020  20:16 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Identifikačné číslo: 3983
Univerzitný e-mail: anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
     
Vedené práce
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vplyv povrchových vlastností polymérov na prenosové javy
Autor:
Pracovisko: Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce:
doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Martin Jambrich, DrSc.
Oponent 2:
Ing. Igor Novák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv povrchových vlastností polymérov na prenosové javy
Abstrakt:
Vyššie nároky na ochranu človeka pred nepriaznivým vplyvom životného prostredia stimulujú úsilie na hľadanie nových možností využitia už existujúcich textilných materiálov za účelom vytvorenia nového materiálu s požadovanými vlastnosťami. Jednou z možností je zmena priečnej geometrie textilného vlákna, čo sa prejavilo vo výrazne lepších tepelno-izolačných a vlhkosť-transportných vlastnostiach textilného materiálu. Z ekonomického hľadiska sa týmto zníži spotreba polyméru na prípravu vlákien a rún z nich tvorených a tým sa redukujú finančné nároky na výrobu nových textilných materiálov. Ďalšia možnosť ako synergicky ovplyvniť vlastnosti textilných materiálov je ich vrstvenie a skladanie. Elektrovodivý charakter textilného materiálu sa modifikoval pigmentovaním a sol-gél úpravou jeho povrchu, čo zároveň výrazne ovplyvnilo zmáčateľnosť textilných povrchov. Už malé množstvo elektrovodivého nano-pigmentu zabezpečilo dokonalé odvádzanie náboja aj pri veľmi nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pigmentovaním povrchov textilných materiálov sa súčasne výrazne zlepšila ochrana pred ultrafialovým žiarením.
Kľúčové slová:
povrchové úpravy, nanopigment, povrch polyméra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene