26. 10. 2020  19:12 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Identifikačné číslo: 3983
Univerzitný e-mail: anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     
Orgány     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Úžitkové vlastnosti vlákien z metalocénového polypropylénu modifikovaného polyvinylalkoholom a nanoaditívom
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Oponent:
Ing. Danka Čižmárová
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Úžitkové vlastnosti vlákien z metalocénového polypropylénu modifikovaného polyvinylalkoholom a nanoaditívom
Abstrakt:
Práca bola venovaná hodnoteniu a štúdiu vplyvu PVA a nanoditíva Cloisitu 15 A v systéme PVA/CL na modifikované PP/PVA a PP/PVA/CL vlákna. Boli stanovené mechanicko-fyzikálne, termické a termomechanické vlastnosti. Zároveň boli hodnotené aj sorpčné vlastnosti a vyfarbiteľnosť PP, PP/PVA a PP/PVA/CL vlákien, pričom na farbenie bolo použité kyslé a disperzné farbivo. Prídavok PVA znižuje kryštalizačnú schopnosť PP v PP/PVA vlákne v porovnaní s kryštalizačnou schopnosťou PP v PP vláknach. Aditivácia PP vlákien PVA/CL zvýšila kryštalizačná schopnosť PP v PP/PVA/CL vláknach v porovnaní s PP/PVA vláknami, ale nie v porovnaní s kryštalizáciou PP v PP vláknach. Bol zistený pozitívny vplyv na zlepšenie rozmerovej stability PP/PVA/CL vlákien, ktorá rastie so zvyšovaním obsahu CL vo vlákne. Prídavok PVA a nanoaditíva mal výrazný vplyv na farbenie vlákien kyslým a disperzným farbivom. Modifikované PP/PVA i PP/PVA/CL vlákna majú výrazne vyššiu sorpciu vlhkosti i farbiva z kúpeľa pri farbení klasickým vyťahovacím postupom ako nemodifikované PP vlákna.
Kľúčové slová:nanoaditívum, Cloisit, metalocénový polypropylén, farbenie polypropylénových vlákien, polyvinylalkohol


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene