26. 10. 2020  20:00 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Identifikačné číslo: 3983
Univerzitný e-mail: anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Polypropylénové vlákna so zlepšenou adhéziou k matrici silikátových kompozitov
Autor:
Ing. Ľuba Horbanová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polypropylénové vlákna so zlepšenou adhéziou k matrici silikátových kompozitov
Abstrakt:
Predmetom dizertačnej práce je modifikácia polypropylénových (PP) vlákien za účelom zlepšenia ich adhézie k matrici silikátových kompozitov. Slabá adhézia PP vlákien k matrici silikátových kompozitov je spôsobená viacerými faktormi, ako hladkosť povrchu a hydrofóbnosť PP vlákien. Tieto nedostatky je možné zlepšiť fyzikálnou modifikáciou. Fyzikálna modifikácia v hmote a zmena povrchu PP vlákien je v dizertačnej práci riešená prídavkom anorganických aditív mikro- aj nanorozmerov a zmenou tvaru priečneho prierezu vlákien. Vplyv modifikácie vlákien na zmenu ich štruktúry a tým aj vlastností je skúmaný analýzou termických, termomechanických, fyzikálnomechanických a sorpčných vlastností a tiež sledovaním makromorfologickej štruktúry PP kompozitných vlákien. Sledovaný je taktiež vplyv úpravy aditív kyselinou pimelovou na uvedené vlastnosti PP kompozitných vlákien. Zo získaných výsledkov je možné konštatovať, že prídavkom aditív dochádza k výskytu častíc aditív v povrchových vrstvách vlákna, čo vedie k zdrsneniu povrchu PP kompozitných vlákien a tým k zlepšeniu adhézie k matrici silikátového kompozitu. Zároveň je možné prípravou modifikovaných PP vlákien s hviezdicovým prierezom zväčšiť zdrsnenú plochu povrchu vlákien, ktorá príde do kontaktu so silikátovou matricou. Výskumom bolo zistené, že vhodnou voľbou koncentrácie a úpravy aditív je možné dosiahnuť fyzikálnomechanické a termomechanické vlastnosti nezhoršujúce požadované vlastnosti nimi vystužených silikátových materiálov. Aplikáciou PP kompozitných krátkych vlákien do silikátových materiálov - betónov a následnou analýzou ich mechanických vlastností bola zistená korelácia so sorpciou vzdušnej vlákien. Modifikáciou PP vlákien je možné dosiahnuť zvýšenie ich sorpcie vzdušnej vlhkosti.
Kľúčové slová:
modifikácia, anorganické aditíva, polypropylénové vlákna, vlastnosti PP vlákien

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene