26. 10. 2020  19:46 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.
Identifikačné číslo: 3983
Univerzitný e-mail: anna.ujhelyiova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)

     
     
     Publikácie     
     
Vedené práce
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Zlepšenie funkčných vlastností povrchov bavlnených textílií nízkoteplotnou plazmou
Autor:
Pracovisko: Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Zlepšenie funkčných vlastností povrchov bavlnených textílií nízkoteplotnou plazmou
Abstrakt:
Práca je zameraná na štúdium pôsobenia nízkoteplotnej plazmy na farbenie bavlnených materiálov. Aktivácia povrchov bavlnených materiálov plazmou má vplyv na adhéziu, vytiahnutie farbiva a stabilitu vyfarbenia. Teoretická časť práce je zameraná na popis farbenia a rôznych úprav bavlny. Experimentálna časť práce sa zaoberá postupom farbenia po úprave povrchov bavlnených materiálov plazmou pri použití dvoch reaktívnych farbív -- Bezaktiv Rot S-3B 150 a Bezaktiv Blau S-GLD 150 s použitím rôznych koncentrácií farbiva (1,5 %; 2,0 % a 2,5 %). Taktiež je tu zhodnotená účinnosť a stabilita vyfarbenia na základe získaných výsledkov koloristických parametrov (stupeň vytiahnutého farbiva, L*, a*, b* a deltaE, FTIR spektier) a oterov za sucha a za mokra .
Kľúčové slová:
bavlnené materiály, klasický postup farbenia z kúpeľa, nízkoteplotná plazma, reaktívne farbivá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene