Oct 18, 2018   5:18 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Identification number: 3984
University e-mail: vladimir.danielik [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)
Department chief official - Department of Inorganic Technology (IICTM FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Štefancová, Radka -- Kučera, Milan
Absorption of ammonia in sulphur-nitrogen fertilizer. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
2.Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Advanced technology for Al-Zr alloy synthesis: Electrochemical investigation of suitable low-melting electrolytes. Journal of Alloys and Compounds, 738. p. 151--157.
articles in magazines2018Details
3.Corrosion resistance of materials used in nuclear power
Bogárová, Edita -- Danielik, Vladimír
Korózna odolnosť materiálov používaných v jadrovej energetike. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
4.Electrical Conductivity of Low-Temperature Potassium Cryolite Electrolytes Suitable for Innovation of Aluminum Preparation
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrical Conductivity of Low-Temperature Potassium Cryolite Electrolytes Suitable for Innovation of Aluminum Preparation. In Journal of the Electrochemical Society. p. 7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
5.Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrochemical characterization of multicomponent sodium cryolite electrolytes with high content of aluminium fluoride. Electrochimica Acta, 265. p. 474--479.
articles in magazines2018Details
6.Elektrická konduktivita nízkotaviteľných kryolitových elektrolytov
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Elektrická konduktivita nízkotaviteľných kryolitových elektrolytov. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 92--93. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
7.Elektrická konduktivita zmesných NaF-KF‑AlF3 tavenín
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Electrical conductivity of mixture NaF-KF‑AlF3 melts. In 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018, ISBN 978-80-86238-83-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
8.Kinetics of conversion reaction of FGD gypsum with ammonium carbonate
Danielik, Vladimír -- Jurišová, Jana -- Fellner, Pavel -- Gabčová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Kinetika konverznej reakcie energosadrovca s uhličitanom amónnym. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 84--85. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
9.Porovnanie elektrickej konduktivity v nízkoteplotných NaF-AlF3 and KF-AlF3 taveninách
Kubiňáková, Emília -- Danielik, Vladimír -- Híveš, Ján
Comparison of the electrical conductivity in low‑temperature NaF-AlF3 and KF-AlF3 melts. 6th International Conference on Chemical technology, ICCT 2018, 16.4.-18.4.2018 Mikulov, Czech Republic,
articles in magazines2018Details
10.Study of nitrates distribution in food
Kollárová, Eva -- Danielik, Vladimír
Štúdium distribúcie dusičnanov v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
11.Suppression of subcooling of magnesium nitrate hexahydrate and evaluation of corrosion tests of an aluminium container for use in the storage of latent heat energy
Honcová, Pavla -- Pilař, Radim -- Danielik, Vladimír -- Šoška, Peter -- Sádovská, Galina -- Honc, Daniel
Potlačení podchlazení hexahydrátu dusičnanu hořečnatého a vyhodnocení testů hliníkového kontejneru pro využití v oblasti ukládaní latentní tepelné energie. In FELLNER, P. -- HÍVEŠ, J. Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018: zborník príspevkov. 1st ed. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2018, p. 26--27. ISBN 978-80-7592-016-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
12.Technological aspects of the nitrogen-sulfur fertilizer production
Baďurová, Bronislava -- Danielik, Vladimír
Technologické aspekty výroby dusíkato-sírneho hnojiva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
13.60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok
Danielik, Vladimír
60. galvanická konferencia a nové trendy v povrchových úpravách, 11.-12. jún 2018, Smolenice: zborník prednášok. 1st. ed. Bratislava: Spektrum STU, 2018. 140 strany. ISBN 978-80-227-4805-6.
conference proceedings2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.