Aug 4, 2020   2:11 a.m. Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Identification number: 3987
 

Contacts
     
Lesson     
     
Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anežka Berciková
Vplyv nosiča katalyzátorov na selektívnu oxidáciu glycerolu
May 2011
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Boroš
Katalyzovaná oxidácia bioglycerolu
May 2007Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Monika Bothová
Výroba a využitie syntézneho plynu
May 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Gubík
Bioglycerol - súčasnosť a budúcnosť
May 2008
Displaying the final thesis
5.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Hergelová
Katalyzátory pre selektívnu oxidáciu ľahkých uhľovodíkov
July 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Hergelová
Priama premena metánu na formaldehyd
May 2010
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Hergelová
Príprava pyrofosfátových katalyzátorov použitím činidiel usmerňujúcich štruktúru pre priamu premenu metánu na formaldehyd
May 2012
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hollý
Priama premena metánu na formaldehyd
May 2007
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Kamocsai
Nanoštrukturované katalyzátory pre selektívne oxidácie
May 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Kamocsai
Selektívne oxidácie polyolov na katalyzátoroch vzácnych kovov na polymérnom nosiči
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Klimčo
Bimetalické katalyzátory na báze železa pre selektívnu oxidáciu metánu
May 2013Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Klimčo
Fosfátové katalyzátory v heterogénnych oxidačných reakciách
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Lichanec
Premena obnoviteľných surovín na užitočné chemikálie
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Mihálik
Štúdium parciálnej oxidácie metánu v plynnej fáze
May 2008
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Polnišer
Parciálna oxidácia ľahkých uhľovodíkov
August 2012Displaying the final thesis
16.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Polnišer
Parciálna oxidácia ľahkých uhľovodíkov
August 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Róbert Polnišer
Štúdium aktivity a vlastností Cu-Fe-pyrofosfátových katalyzátorov na priamu premenu metánu na formaldehyd
May 2009
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Polnišer
Výroba a využitie metanolu
May 2007
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Ševčík
Štúdium aktivity a vlastností katalyzátorov selektívnej oxidácie glycerolu
May 2009
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Ševčík
Výroba a využitie propylénoxidu
May 2007Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petra Šokyová
Produkcia a využitie kyseliny mliečnej
May 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Petra Šokyová
Selective lactate formation by oxidation of 1,2-propanediol in the presence of Au-based catalysts
May 2018
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Šimon Špirek
Katalytická transformácia glycerolu
May 2010Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Špirek
Katalyzátory na báze zlata pre selektívnu oxidáciu glycerolu
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Jakub Štofko
Soft templáty pre mezoporézne materiály
May 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Štofko
Soft templáty pre mezoporézne materiály
May 2017
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Tušeková
Study of reaction conditions for selective oxidation of 1,2-propanediol over bimetallic catalyst
May 2018Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Urblik
Modifikované Cu-Fe-P-O katalyzátory na selektívnu oxidáciu metánu
May 2011
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Stanislav Vajíček, PhD.
Katalytická oxidácia polyolov na kyseliny
September 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Petronela Vencelová, PhD.
Výroba a využitie karboxylových kyselín
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Zelovič
Výroba a využitie ftalanhydridu
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress