12. 11. 2019  2:38 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.
Identifikačné číslo: 3987
Univerzitný e-mail: magdalena.stolcova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anežka Berciková
Vplyv nosiča katalyzátorov na selektívnu oxidáciu glycerolu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Boroš
Katalyzovaná oxidácia bioglycerolu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Bothová
Výroba a využitie syntézneho plynu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Gubík
Bioglycerol - súčasnosť a budúcnosť
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Veronika Hergelová
Katalyzátory pre selektívnu oxidáciu ľahkých uhľovodíkov
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Hergelová
Priama premena metánu na formaldehyd
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Hergelová
Príprava pyrofosfátových katalyzátorov použitím činidiel usmerňujúcich štruktúru pre priamu premenu metánu na formaldehyd
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hollý
Priama premena metánu na formaldehyd
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Kamocsai
Nanoštrukturované katalyzátory pre selektívne oxidácie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kamocsai
Selektívne oxidácie polyolov na katalyzátoroch vzácnych kovov na polymérnom nosiči
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Klimčo
Bimetalické katalyzátory na báze železa pre selektívnu oxidáciu metánu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Klimčo
Fosfátové katalyzátory v heterogénnych oxidačných reakciách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Lichanec
Premena obnoviteľných surovín na užitočné chemikálie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Mihálik
Štúdium parciálnej oxidácie metánu v plynnej fáze
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Róbert Polnišer
Parciálna oxidácia ľahkých uhľovodíkov
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Róbert Polnišer
Parciálna oxidácia ľahkých uhľovodíkov
august 2013Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Polnišer
Štúdium aktivity a vlastností Cu-Fe-pyrofosfátových katalyzátorov na priamu premenu metánu na formaldehyd
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Polnišer
Výroba a využitie metanolu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Ševčík
Štúdium aktivity a vlastností katalyzátorov selektívnej oxidácie glycerolu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Ševčík
Výroba a využitie propylénoxidu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Šokyová
Produkcia a využitie kyseliny mliečnej
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Šokyová
Selektívna tvorba laktátu oxidáciou 1,2-propándiolu použitím katalyzátorov na báze Au
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Šimon Špirek
Katalytická transformácia glycerolu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Špirek
Katalyzátory na báze zlata pre selektívnu oxidáciu glycerolu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Jakub Štofko
Soft templáty pre mezoporézne materiály
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Štofko
Soft templáty pre mezoporézne materiály
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Tušeková
Štúdium reakčných podmienok na selektívnu oxidáciu 1,2-propándiolu s bimetalickým katalyzátorom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Urblik
Modifikované Cu-Fe-P-O katalyzátory na selektívnu oxidáciu metánu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Stanislav Vajíček, PhD.
Katalytická oxidácia polyolov na kyseliny
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petronela Vencelová, PhD.
Výroba a využitie karboxylových kyselín
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Zelovič
Výroba a využitie ftalanhydridu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná