7. 7. 2020  10:47 Oliver
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Identifikačné číslo: 4011
Univerzitný e-mail: boris.lakatos [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

     
Výučba     Záverečná práca     Projekty     
     Orgány          

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1APVVgarant
01.01.2005
31.12.2007
2
 Inovatívna MoS2 platforma pre diagnózu a cielenú liečbu rakoviny
APVV - Všeobecná výzva
garant
01.07.2016
30.06.2020
3 Polymorfizmus génov pre vybrané subjednotky proteínkinázy závislej na 5'-AMP (AMPK) a jej vzťah ku obezite a pohybovej výkonnosti.B. LakatošVEGAgarant
01.01.2008
31.12.2010
4
 Štúdium procesu autofágie v živočíšnych bunkách vo vzťahu k zmenám v homeostáze Ca2+ a metabolizmu komplexných lipidov.
VEGA
garant
01.01.2011
31.12.2013
5 Vplyv látok vyvolávajúcich stres endoplazmatického retikula a inhibítorov proteozómuB. Lakatoš
VEGA
garant
01.01.201631.12.2018
6
 Výskum zmien vo fenotype leukemických buniek po indukcii membránového transportéra ABCB1B. Lakatoš
VEGA
garant
01.01.201931.12.2022
7 Zmeny citlivosti leukemických buniek na chemoterapeutiká vyvolané zmeneným expresným profilom membránových transportérovVEGA
garant
01.01.2015
31.12.2018

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne