15. 7. 2020  7:27 Henrich
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Identifikačné číslo: 4011
Univerzitný e-mail: boris.lakatos [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty
     
     Záverečná práca
     
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Udržiavanie a význam homeostázy Ca2+ v živočíšnych bunkách.
Autor:
Pracovisko:
Oponent 1:
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.
Oponent 2:
doc. Ing. Albert Breier, DrSc.
Oponent 3:
RNDr. Miroslav Barančík, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Udržiavanie a význam homeostázy Ca2+ v živočíšnych bunkách.
Abstrakt:
Vápenaté katióny (Ca2+) zohrávajú v živočíšnych bunkách dôležitú úlohu z hľadiska prenosu extracelulárnych a intracelulárnych signálov. Ca2+ signalizácia je veľmi úzko viazaná na lokálne a globálne zmeny vnútrobunkovej koncentrácie Ca2+. V priebehu evolúcie si bunky vytvorili dômyselný systém pre udržiavanie homeostázy Ca2+, ktorý zahŕňa mnohé transportné mechanizmy a Ca2+ viažuce proteíny schopné veľmi precízne regulovať intracelulárnu i intraorganelárnu koncentráciu tohto katiónu. Narušenie homeostázy Ca2+ v bunkách resp. organelách môže mať za následok vznik rôznych porúch a ochorení. Cieľom tejto práce bolo zhrnúť doteraz známe informácie o hlavných mechanizmoch podieľajúcich sa na udržiavaní homeostázy Ca2+ a poskytnúť prehľad našich výsledkov získaných v tejto oblasti.
Kľúčové slová:
vápnik, homeostáza, transport Ca2+, živočíšne bunky

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene