1. 10. 2020  9:42 Arnold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Švorec, PhD.
Identifikačné číslo: 4012
Univerzitný e-mail: jozef.svorec [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS IIa. CSc.,PhD. - Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)

     
          Publikácie     Orgány
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Dušan Hanic
Príprava a štúdium potenciálnych mimetík enzýmov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Hošo
Príprava a štúdium fenamátomeďnatých komplexov s biomimetickou aktivitou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Milan Piroš
Meďnaté komplexy s vybranými protizápalovými látkami
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Piroš
Príprava a štúdium komplexov s potenciálnou superoxiddismutáze podobnou aktivitou
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Milan Piroš
Príprava a štúdium koordinačných zlúčenín s potenciálnou enzymatickou aktivitou
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Štrbová
Príprava a charakterizácia Fe(III) komplexov s pentadentátnymi Schiffovými bázami
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Štrbová
Príprava, spektrálne a magnetické vlastnosti komplexov železa so Schiffovými bázami
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Zuzana Štrbová
Vplyv technologického procesu a štruktúrneho zloženia na kvalitu granulovaných hnojív na báze dusíka a síry
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná