21. 9. 2020  15:00 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Identifikačné číslo: 4015
Univerzitný e-mail: martin.rebros [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav biotechnológie (FCHPT)

     
     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Augustovič
Biokonverzia kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Augustovič
Biologické odbúranie kyseliny jablčnej
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Bakeš
Biokonverzie kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bakeš
Sekvenačná analýza génu PTEN v karcinóme endometria.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Baligová
Enzymatická príprava látok s vysokou pridanou hodnotou
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Baligová
Úschova a stabilizácia oxidoredukčných enzýmov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Belický, PhD.
Využitie oxidoredukčných systémov v moderných biotransformáciách
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bertók, PhD.
Glycerol - substrát pre moderné biotechnológie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslava Bobáľová
Applications of Oxidoreductive Enzymes in Biocatalysis
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jaroslava Bobáľová
Príprava rekombinantných proteínov pomocou Pichia pastoris
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Magdaléna Borová
Využitie FAD dependentných enzýmov v biotransformáciách
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Magdaléna Borová
Využitie glycerolu vo fermentačných technológiách
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Dolejš, PhD.
Acetón butanolová fermentácia s využitím Clostridium acetobutylicum
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Dolejš, PhD.
Bakteriálna produkcia etanolu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Dzuro
Afinitná imobilizácia enzýmov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Dzuro
Izolácia rekombinantných proteínov a peptidov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denisa Forraiová
Biokatalytická príprava aróm
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denisa Forraiová
Využitie ketoreduktáz v biokatalýze
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Gajdoš
Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Gamanová
Fermentačná príprava kyseliny jantárovej
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Gamanová
Produkcia butanolu z glycerolu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Godalová
Príprava biopalív z odpadových substrátov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martina Godalová
Rekombinantná biokatalýza s imobilizovanými bunkami
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Grivalská
Príprava prekurzorov organickej syntézy pomocou rekombinantných biokatalyzátorov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Dominika Gyuranová
Využitie rekombinantnej biokatalýzy v priemysle
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Gyuranová
Využitie rekombinantných ketoreduktáz v biokatalýze
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Gyuranová
1,3 - propándiol, prekurzor pre chemickú syntézu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Halásová
Extracelulárna produkcia rekombinantných proteínov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Halásová
Nové techniky pre imobilizácie enzýmov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Ivana Horáková
Produkcia izoquercitrínu – fermaceuticky významného antioxidantu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Štefánia Hrončeková
Odpadový glycerol - substrát pre produkciu biopalív
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefánia Hrončeková
Veľkokapacitná produkcia rekombinantných proteínov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Silvia Hudecová
Príprava rekombinantnej styrén monooxygenázy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Husarčíková
Biotransformácie pomocou monoamín oxidázových (MAO) enzýmov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Husarčíková
Preparation and Applications of Recombinant Decarboxylases in Biocatalysis
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Janák
Anaeróbna produkcia metabolitov z obnoviteľných zdrojov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Janák
Fermentačná produkcia intermediátov pre chemickú syntézu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Kristína Kántorová, PhD.
Aplikovaná biokatalýza s využitím voľných a imobilizovaných systémov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Kántorová, PhD.
Biotransformácie pomocou NAD(P) a FAD dependentných biokatalyzátorov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Kántorová, PhD.
Využitie oxido-redukčných systémov v moderných biotransformáciách
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Zuzana Kolcúnová
Využitie kvasiniek pri príprave bioaróm
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Ing. Monika Kováčová
Mikrobiálna produkcia kyseliny maslovej
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Kováčová
Mikrobiálna produkcia kyseliny maslovej
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Krajčovič, PhD.
Imobilizované rekombinantné bunky E. coli pre Baeyer-Villigerove biooxidácie
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Tomáš Krajčovič, PhD.
Optimalizácia enkapsulovaných rekombinantných buniek E. coli pre Baeyer-Villigerove biooxidácie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Vladimír Krasňan, PhD.
Aplikovaná imobilizovaná biokatalýza
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Krasňan, PhD.
Využitie imobilizovaných biokatalyzátorov v aeróbnych biotransformáciách
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Vladimír Krasňan, PhD.
Využitie imobilizovaných systémov v anaeróbnych fermentáciách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Krivošová
Biopalivá druhej generácie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Krivošová
Príprava bioaróm pomocou kvasiniek
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Tamara Kyzeková
Produkcia rekombinantných proteínov s potenciálnymi imunosupresívnymi účinkami
máj 2024
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Mgr. Bc. Michaela Laktišová
Využitie oxido-redukčných systémov v biotransformáciách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Lipták
Transformácie pomocou rekombinantných biokatalyzátorov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Líšková
Anaeróbne fermentácie obnoviteľných substrátov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Líšková
Produkcia 1,3-propándiolu pomocou imobilizovaných baktérií
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Lupták
Nové metódy imobilizácií enzýmov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Rastislava Manduchová
Rekombinantná príprava myrozinázy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kristína Mániková
Bakteriálna produkcia biobutanolu z obnoviteľných zdrojov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Mániková
Oxidoredukčné systémy s intraenzýmovou regeneráciou NAD(P)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Slavomír Melicher
Využitie rekombinantných glukozidáz v priemyselných procesoch
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Mokráňová
Produkcia etanolu z lignocelulózových materiálov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Mokráňová
Využitie miniaturizovaných fermentačných techník pre mikrobiálne skríningy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Lenka Paulová
Bakteriálne konverzie kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lenka Paulová
Bakteriálne konverzie kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tatiana Petrovičová, PhD.
Izolácie a aplikácie nových enzýmových biokatalyzátorov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tatiana Petrovičová, PhD.
Rekombinantná biokatalýza
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tatiana Petrovičová, PhD.
Využitie monoamín oxidáz v chemo-biokatalýze
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Plž
Fermentačná produkcia butanolu z glycerolu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca je odovzdanáDizP
Autor: Ing. Michal Plž
Novel Methods for Enzyme Immobilisation
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Plž
Príprava butanolu z odpadového glycerolu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Polák
Nové technologické prístupy pri príprave biobutanolu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Zuzana Rosenbergová
Rekombinantná príprava farmaceuticky významných proteínov a peptidov
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Schenkmayerová, PhD.
Acetón butanolová fermentácia - produkcia kyseliny maslovej
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivana Slezáková
Biokatalýza s využitím monooxygenáz
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Slezáková
Mikrobiálna príprava bioaróm
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Sorát
Fermentačná príprava 1,3-propándiolu, intermediátu pre chemickú syntézu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Sorát
Miniaturizované fermentačné techniky a ich aplikácie pre anaeróbne kultivácie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Trebuľová
Príprava látok pomocou chemobiokatalýzy
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Petra Zajkoska, PhD.
Oxidoredukčné systémy v moderných biotransformáciách
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktória Zezulová
Príprava rekombinantných proteínov metódou autoindukcie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktória Zezulová
Rekombinantná produkcia hydroperoxidlyázy a jej aplikácia na prípravu aróm
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Patrícia Zmelíková
Kyselina jantárová – prekurzor pre prípravu látok s vyššou pridanou hodnotou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná