Nov 22, 2019   3:50 p.m. Cecília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Identification number: 4023
University e-mail: pavol.jakubec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Stereodivergent synthesis of conformationally restricted homophenylalanine analogs
Written by (author): Bc. Michaela Čierna
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Opponent:Ing. Lívia Dikošová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stereodivergentná syntéza konformačne obmedzených analógov homofenylalanínu
Summary:Bakalárska práca je zameraná na stereodivergentnú syntézu konformačne obmedzených analógov homofenylalanínu. Kontrola stereoselektivity na dvoch novovytvorených stereogénnych centrách sa uskutočňuje využitím metódy kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie. V teoretickej časti sa zameriavame na vysvetlenie problematiky danej metódy CIAT-u na určenom type substrátu. Experimentálna časť práce je zameraná na efektívnu prípravu diastereomérne čistých α-aminokyselín pomocou stereoselektívnej aza-Michaelovej a Mannichovej reakcie. Dôležitou súčasťou práce je štúdium výsledku metódy kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie pomocou rôznych fyzikálno-chemických metód. Redukciou a následnou laktonizáciou produktov využitej transformácie môžeme efektívne potvrdiť konfiguráciu na vytvorených stereogénnych centrách.
Key words:Homofenylalanín, CIAT, aza-Michaelova adícia, Mannichova reakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited