Nov 19, 2019   3:54 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Identification number: 4023
University e-mail: pavol.jakubec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Synthesis of enantiomerically pure α-amino acids using the nitro-Mannich reaction
Written by (author): Bc. Peter Gerža
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Opponent:Ing. Radka Štadániová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Syntéza enantiomérne čistých α-aminokyselín využitím nitro-Mannichovej reakcie
Summary:Predkladaná bakalárska práca sa zameriava na štúdium prípravy α-aminokyselín využitím metódy kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT), ktorá je modernou metódou stereoselektívnej syntézy s tvorbou enantiomérne obohatených látok využitím nitro-Mannichovej reakcie. Pri príprave α-aminokyselín práca vychádza z nitro-Mannichovej reakcie a pre skríning sú použité rôzne substráty, a vzniknuté adukty sú využívané na N-debenzyláciu spojenú s redukciou nitro skupín. U nových zlúčenín bola zistená absolútna konfigurácia na stereogénnych centrách. Bola uskutočnená analýza týchto produktov pomocou moderných analytických a spektrálnych metód a analýzu priebehu reakcií v čase a následnom zobrazení do príslušných tabuliek a diagramov.
Key words:CIAT, α-aminokyseliny, nitro-Mannichova reakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited