Nov 20, 2019   6:22 p.m. Félix
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Identification number: 4023
University e-mail: pavol.jakubec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Formation of enantiomerically enriched substances from achiral reactants
Written by (author): Bc. Dominika Valachová
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Opponent:doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vznik enantiomérne obohatených látok z achirálnych reaktantov
Summary:Predkladaná bakalárska práca sa venuje príprave enantiomérne obohatených látok aplikáciou kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) enantiomérov. Teoretická časť sa zameriava na syntézu opticky čistých α-aminokyselín použitím tejto metódy a s tým súvisiacou prípravou a identifikáciou konglomerátov. Práca v podstatnej časti skúma aj možnosti aplikácie Viedmovho zrenia pri kryštalizáciou indukovaných asymetrických transformáciách. Experimentálna časť sa sústreďuje na prípravu konglomerátov γ-substituovaných α-amino-γ-oxobutánových kyselín a ich identifikáciu pomocou SHG metódy, ďalej sú skúmané možnosti uplatnenia metódy CIAT na pripravené konglomeráty.
Key words:Viedmovo zrenie, CIAT, α-aminokyseliny, konglomeráty, SHG metóda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited