Nov 18, 2019   8:41 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Identification number: 4023
University e-mail: pavol.jakubec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Practical application of stereoselectivity in heterogeneous reversible chemical reactions
Written by (author): Ing. Andrea Kyselicová
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Opponent:prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Praktické využitie stereoselektivity v heterogénnych reverzibilných chemických reakciách
Summary:Prvá časť diplomovej práce je zameraná na prípravu γ-substituovaných γ-oxobut-2-énových kyselín pomocou Hornerovej-Wadsworthovej-Emmonsovej reakcie. Pripravené látky slúžili ako východiskové zlúčeniny pre aza-Michaelovu adíciu nukleofilného amínu na α,β-nenasýtený systém. S cieľom získať jeden diastereomérne čistý adukt princípom kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie bola na pripravených substrátoch uskutočnená optimalizácia reakčných podmienok zmenou rôznych parametrov. Druhá časť sa venuje syntetickej aplikácii kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie v aza-Henryho reakcii. Najprv bola pozornosť upriamená na prípravu východiskových nitrozlúčenín s uhlíkatým reťazcom substituovaným elektróno-akceptornou skupinou. Následne bola uskutočnená optimalizácia reakčných podmienok aza-Henryho reakcie s cieľom získania jedného čistého stereoméru. Ako posledná, v cielenej totálnej syntéze prírodnej látky, bola študovaná redukcia pripravených aduktov aza-Henryho reakcie v rôznych podmienkach s cieľom odbúrania použitej auxiliárie so súčasnou redukciou nitroskupiny na aminoskupinu.
Key words:aza-Henryho reakcia, aza-Michaelova adícia, kryštalizáciou-indukovaná asymetrická transformácia, redukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited