Dec 12, 2019   2:12 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Identification number: 4023
University e-mail: pavol.jakubec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Stereoselective synthesis of functionalised α-amino acids by aza-Henry reaction
Written by (author): Ing. Michaela Marčeková
Department: Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Opponent:prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stereoselektívna syntéza funkcionalizovaných α-aminokyselín využitím aza-Henryho reakcie.
Summary:Predložená diplomová práca sa zaoberá syntézou funkcionalizovaných α-aminokyselín elegantným spojením stereoselektívnej metódy kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie (CIAT) a reverzibilnej nitro-Mannichovej reakcie. Teoretická časť sa zameriava na popis kryštalizáciou-indukovanej asymetrickej transformácie a jej prvotné zameranie na úspešné prípravy rôzne substituovaných 2-amino-4-oxobutánových kyselín. Ďalej popisuje rozvoj nitro-Mannichovej reakcie v priebehu času od prvého úspešného pokusu Louisa Henryho v 1896. V závere sa venuje možnostiam prípravy α-amino-β-nitrokyselín a ich esterov. V experimentálnej časti je zosumarizovaná príprava východiskových nitrozlúčenín a diastereomérne čistých α-amino-β-nitrokyselín využitím CIAT v aza-Henryho reakcii. Pomocou rôznych fyzikálno-chemických, analytických a spektrálnych metód bola uskutočnená podrobná analýza produktov a potvrdená ich štruktúra. Absolútna konfigurácia na novovzniknutých stereogénnych centrách bola určená pomocou X-ray analýz.
Key words:CIAT, funkcionalizované α-aminokyseliny, nitro-Mannichova reakcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited