Jul 11, 2020   3:25 a.m. Milota
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Identification number: 4023
University e-mail: pavol.jakubec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Organic Chemistry (IOCP FCFT)
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

     
     
Final thesis
     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
Stereoselective synthesis of natural products and their analogues
Written by (author): Ing. Pavol Jakubec, PhD.
Department:
Projektové stredisko (DO FCFT)
Opponent 1:
doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stereoselektívna syntéza prírodných látok a ich analógov
Summary:
Práca popisuju súbor stereoselektívnych syntéz významných prírodných látok - manzamínových alkaloidov, makrolidových antibiotík a neproteínogénnych α-aminokyselín. Na prípravu najdôležitejších manzamínových alkaloidov nakadomarínu A, manzamínu A, ircinolu A a ircinalu A bola vyvinutá všeobecná syntetická stratégia, ktorá sa opiera o najmodernejšie trendy organickej chémie – stereoselektívnu organokatalýzu, komplexmi prechodných kovov sprostredkovanú stereoselektívnu metatézu i viacero nových, unikátnych transformácii. Medzi najdôležitejšie vyvinuté stratégie patria stereoselektívna intramolekulová Julia-Kocienski reakcia, nitro-Mannichova reakcia spojená s laktamizáciou a furán-imíniová cycklizácia. Rovnako ako u manzamínových alkaloidov, aj u antimikrobiálnych makrolidov sa snúbi fascinujúci makrocyklický character a štruktúrna komplexnosť s pozoruhodnými biologickými vlastnosťami. Premyslený koncept flexibilných štruktúrnych fragmentov v spojení a unikátnou syntézou umožnil vytvoriť všeobecnú syntetickú platformu pre prípravu nových antibiotík, ktoré boli testované voci viacerým nebezpečným bakteriálnym patogénom a vykazovali pozoruhodné antibakteriálne účinky. Vysoká stereoselektivita v syntéze prírodných látok je nosným motívov aj v popisovanej príprave γ-hydroxynorvalínu a relevantných neproteínogénnych α-aminokyselín.
Key words:
biologická aktivita, norvalín, aminokyseliny, syntéza, makrocyklus, manzamínové alkaloidy, Stereoselektivita, makrolidové antibiotiká

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited