Jul 18, 2019   11:49 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Extractives and methods of their obtaining from biomass
Written by (author): Ing. Katarína Ondrigová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Andrea Škulcová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Extraktívne látky a spôsoby ich získavania z biomasy
Summary:V tejto práci boli skúmané vonné extraktívne látky z levandule rôznymi extrakčnými metódami. V experimentálnej časti práce boli vzorky Lavandule int. Grosso podrobené Soxhletovej extrakcii a zrýchlenej extrakcii rozpúšťadlom (etanolom) (ASE) pri troch rôznych teplotách. Na základe vykonaných experimentov sú v práci uvádzané výťažky jednotlivých metód, ich efektivita a vzájomné porovnanie. Zároveň sa zistila, a v porovnaní s inými vedeckými publikáciami aj potvrdila, prítomnosť konkrétnych látok tvoriacich levanduľový extrakt. Vykonali sme prieskum trhových cien identifikovaných extraktívnych látok a zobrazili ich graficky. Teoretická časť práce približuje aj iné z metód - extrakciu nadkritickými tekutinami, extrakciu podporenú mikrovlnným žiarením, hydrodestiláciu či destiláciu vodnou parou, ktoré sa bežne využívajú v laboratórnych podmienkach na izoláciu extraktívnych látok z rôznych foriem biomasy.
Key words:extrakcia, extraktívne látky, ASE, Soxhletova extrakcia, levanduľa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited