Jul 18, 2019   0:37 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Extractives and methods of their obtaining from biomass
Written by (author): Ing. Jaroslava Nosaľová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Andrea Škulcová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Extraktívne látky a spôsoby ich získavania z biomasy
Summary:Práca sa zaoberá extrakciou látok zo smrekovej kôry použitím dvoch typov extrakcie - Soxhletovou extrakciou a zrýchlenou extrakciou rozpúšťadlom (ASE). ASE bola vykonaná pri teplotách 100°C, 130°C, 150°C a 180°C a pri oboch druhoch extrakcie bol ako rozpúšťadlo použitý etanol. Potvrdilo sa, že zvyšovaním teploty rastie účinnosť extrakcie. Identifikácia látok prítomných v extrakte smrekovej kôry bola vykonaná GC/MS analýzou, pričom bolo zistené, že extrakt pozostáva zo živičných kyselín abietového a pimaránového typu, alkánov, sterolov a rozličných terpénov. Na základe literárnej rešerše sa charakterizovali u viac ako 125 zlúčenín ich vlastnosti antioxidačné, protizápalové, antimykotické, cytotoxické, antivírusové, protinádorové, protirakovinové, insekticídne, antimutagénne, farmakokinetické a ďalšie.
Key words:smreková kôra, extraktívne látky, vlastnosti extrahovaných zložiek, extrakcia, ASE, Soxhletova extrakcia, antioxidačné vlastnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited