Jul 22, 2019   11:43 a.m. Magdaléna
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Oxidative degradation of lignin
Written by (author): Ing. Andrea Škulcová, PhD.
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Oxidačná degradácia lignínu
Summary:Lignín je jedným z prírodných biopolymérov, ktorý je aktuálnou témou mnohých výskumných prác. Vyznačuje sa variabilnou štruktúrou, ktorá závisí od zdroja a spôsobu izolácie, preto je potrebná jeho charakterizácia. Cieľom práce bolo navrhnúť postup na charakterizáciu lignínov. Ďalšia časť práce sa zaoberala oxidáciou lignínu za účelom získania hodnotných nízkomolekulových látok a iných typov zlúčenín. Boli použité nasledujúce metódy: katalyzovaná mokrá oxidácia vzduchom (Catalytic Wet Air Oxidation, CWAO), pokročilé oxidačné procesy (Advanced Oxidation Processes, AOPs) a fotokatalytická degradácia s TiO2. Produkty boli analyzované pomocou GC-MS, py-GC-MS a TLC. Hlavné produkty získané z CWAO po pyrolýze boli substituované fenoly a z AOPs a TiO2/UV bol identifikovaný ako hlavný produkt benzaldehyd. Práca ukázala, že použité metódy sú vhodné na získavanie oxidačných produktov z lignínu so špecifickým výťažkom.
Key words:lignín, oxidácia, CWAO, AOPs, fotokatalýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited