Jul 17, 2019   7:23 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The influence of bleaching on paper properties in the production of waste paper
Written by (author): Bc. Martina Ondáková
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Veronika Majová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv bielenia na vlastnosti papiera pri výrobe zberového papiera
Summary:Recyklovaný papier sa stal najdôležitejšou surovinou pre výrobu papiera. Papier je pravdepodobne najbežnejšie recyklovaný materiál, ktorý sa dnes používa. Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s literárnymi rešeršami a postupmi opísanými ich autormi. Budeme experimentálne porovnávať vplyv rôznych faktorov na belosť výsledného produktu ako je teplota, čas, počiatočná koncentrácia peroxidu vodíka, nezreagovaný peroxid vodíka a jeho samotná spotreba. Vyhodnotia sa tiež získané údaje, z ktorých sa určia najlepšie podmienky pre získanie najvyššej belosti. Z výsledkov získaných experimentálnymi meraniami usudzujeme, že so stúpajúcou počiatočnou koncentráciou stúpa aj dosiahnutá belosť vzorky. S predlžujúcim sa časom bielenia stúpa aj spotreba peroxidu vodíka a taktiež belosť konečného produktu. Čím vyššia je teplota, s ktorou zahrievame, tým viac peroxidu vodíka sa spotrebuje. Pri zvýšenej teplote môže belosť klesnúť.
Key words:recyklovaný papier, bielenie, peroxid vodíka, belosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited