Jul 19, 2019   2:02 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Deep eutectic solvents and their application in the extraction of bark
Written by (author): Ing. Zuzana Haščičová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich využitie pri extrakcii kôry
Summary:Diplomová práca bola zameraná na štúdium hlboko eutektických rozpúšťadiel, ktoré sa uplatňujú ako nový typ rozpúšťadiel, ktoré je možné aplikovať pri frakcionácii lignocelulózových materiálov. V práci sme sa zamerali na analýzu účinku hlboko eutektických zmesí pri extrakcii smrekovej kôry. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti hlboko eutektických zmesí a ich spôsoby využitia pri extrakcii látok s pridanou hodnotou z lignocelulózových materiálov. V praktickej časti sa skúmala účinnosť extrakcie kôry s použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel a ich fyzikálne a chemické vlastnosti. Okrem antioxidačnej aktivity a stanovenia celkového obsahu polyfenolov bola stanovená aktivačná energia a popísaná termická stabilita pripravených hlboko eutektických zmesí.
Key words:extrakcia kôry, hlboko eutektické rozpúšťadlá, termická stabilita, stanovenie celkového obsahu polyfenolov, antioxidačná aktivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited