Jul 18, 2019   0:40 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Study of various substitution of the anionic colors for dyeing paper in the mass
Written by (author): Bc. Terézia Hasaliková
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Petra Strižincová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdia zámeny anionických farbív pri farbení papiera v hmote
Summary:Primárnym cieľom predkladanej práce bolo navrhnúť receptúru na farbenie nového tmavočerveného odtieňa, ktorý by mala papiereň SHP Slavošovce a.s. vyrábať pre spoločnosť IKEA. Prvá časť práce objasňuje teóriu farieb, princípy miešania farieb a hodnotenie farebnosti vo farebnom priestore CIE Lab. Následne sa práca venuje technológií výroby tissue papiera. Podrobnejšie rozoberá technológiu farbenia papiera v hmote, základné druhy farbív a vplyvy, ktoré pôsobia na farbenie papiera. Experimentálna časť práce je rozdelená do troch segmentov. Prvé dva sa venujú overeniu receptúr, ktoré pre papiereň SHP Slavošovce a.s. pripravili spoločnosti, zaoberajúce sa výrobou farbív, Cromatos a Archroma. Tretí segment sa zaoberá návrhom novej receptúry a výsledkami prevádzkových skúšok, ktoré boli urobené vo výrobnej praxi priamo v SHP Slavošovce a.s. S pôvodnými receptúrami sme v našich podmienkach neboli schopný požadovanú farebnosť dosiahnuť. V prípade receptúry Cromatos k požadovanému vyfarbeniu papiera nedošlo ani po úprave receptúry. Pri receptúre Archroma sa to podarilo po pridaní niekoľkých farbív. Naša nová receptúra sa už po niekoľkých farbeniach v laboratóriu prejavovala ako úspešná. Počas prevádzkových skúšok síce došlo k nejakým úpravám, ale výsledná receptúra bola schválená a tissue papier s týmto odtieňom sa začne vyrábať.
Key words:farbenie papiera v hmote, tissue papier, priame anionické farbivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited