Jul 17, 2019   0:22 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Use of Deep Eutectic Solvents in an Additional Delignification of Pulp
Written by (author): Ing. Silvia Horanová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Použitie hlboko eutektických rozpúšťadiel pri dodatočnej delignifikácii buničiny
Summary:V súčasnosti sa snažíme v chemickom priemysle dávať veľký dôraz na ekológiu. Inak to nie je ani pri frakcionácii lignocelulózovej biomasy. Z tohto dôvodu sa začali vyvíjať nové technológie a postupy, ktoré by menej poškodzovali životné prostredie. Jedným z týchto postupov je použitie hlboko eutektických rozpúšťadiel (DES). DES radíme medzi rozpúšťadlá, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré sú v tuhom stave. Pri ich zmiešaní dôjde k tvorbe vodíkových mostíkov a výsledná zmes je pri laboratórnej teplote kvapalná. Veľkou výhodou týchto rozpúšťadiel je, že sú ekologické a biodegradovateľné. V tejto práci sme sa zamerali na využitie vybraných DES pri dodatočnej delignifikácii buničiny. Uskutočnili sme experimenty, ktorých cieľom bolo vybrať najvhodnejšie hlboko eutektické rozpúšťadlo z pomedzi vybraných a tiež zistiť, ako sa zmenia vlastnosti buničiny po takejto delignifikácii.
Key words:mechanické vlastnosti, delignifikácia buničiny, hlboko eutektické rozpúšťadlá, lignocelulóvá biomasa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited