Jul 18, 2019   6:31 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Quick Procedure Proposal for Determination of Ash Content in Black Liquors
Written by (author): Ing. Lenka Sičáková
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Jurčo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh rýchlej metódy na stanovenie obsahu popola v čiernych lúhoch
Summary:Cieľom diplomovej práce je nájsť, overiť laboratórny postup, pomocou ktorého sa bude dať rýchlo určiť obsah popola v riedkych a zahustených výluhoch z výroby sulfátovej buničiny. Problematika sa týka všetkých výrobcov buničín, pričom informácia o obsahu popola umožní technológom rýchlo reagovať a vykonať zásah do podmienok várky/delignifikácie. Na základe literárnej rešerše vykonať v laboratóriu potrebné pokusy k príprave funkčných závislostí obsahu popola ako funkcie zanášky chemikálií a iných meraných vlastností.
Key words:popol, čierny výluh, sulfátová buničina, stanovenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited