Jul 20, 2019   4:10 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Yield of Pulp from Different Types of Wood
Written by (author): Ing. Dominika Kuráňová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Süttő
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výťažok pri výrobe buničiny z rôznych typov drevín
Summary:Práca sa zaoberá možnosťou zvýšenia celkovej produkcie, výťažku, kvality buničiny a zníženia nákladov použitím vhodnej vstupnej suroviny. Testovaniu boli podrobené štyri druhy listnatých drevín a to buk lesný, breza biela, dub letný a hrab obyčajný. Teoretická časť sa zaoberá stručnou charakteristikou jednotlivých druhov drevín, opisom rozdielov v ich zložení, vlastnostiach a výťažkoch buničiny a opisom CBC (continuous batch cooking) technológie. Vybrané druhy drevín boli porovnané z hľadiska nákupnej ceny dreva, obsahu kôry na dreve, strát drevnej hmoty v procese odkôrňovania, výťažku buničiny vyrábanej v laboratórnom varáku v Mondi SCP a.s. Ružomberok a tiež z hľadiska mechanických vlastností vlákien. Na základe porovnania týchto parametrov sa ako najvýhodnejší druh dreviny preukázal byť hrab obyčajný, ďalej je to buk lesný, dub letný a najmenej výhodným druhom je breza biela.
Key words:sulfátová buničina, výťažok buničiny, buk lesný, breza biela, dub letný, hrab obyčajný

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited