Jul 17, 2019   4:21 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Delignification of pulp with deep eutectic solvents
Written by (author): Ing. Katarína Ondrigová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Delignifikácia buničín hlboko eutektickými rozpúšťadlami
Summary:Stále viac vedeckých prác sa v súčasnosti venuje novým možnostiam spracovania lignocelulózových materiálov. Ako jednou zo sľubných technológií sa javí využívanie hlboko eutektických rozpúšťadiel (DESs). Predstavujú potenciál pri delignifikácii buničín, s čím súvisí zjednodušenie procesov, zefektívnenie prevádzky, zníženie nákladov či možnosť obnoviteľnosti samotných zmesí. Prednosťami sú ich vlastnosti, ako nezávadnosť, možnosť regenerácie, biodegradovateľnosť či jednoduchá príprava. DESs sa pripravujú z viacerých zložiek, ktorých voľbou dokážeme meniť vlastnosti výslednej zmesi. V tejto práci sme pripravili viaceré ternárne DESs, ktoré sme následne využili na dodatočnú delignifikáciu buničiny. Všetky DESs boli charakterizované určením hustoty, vodivosti, viskozity, pH a indexu lomu. Vyhodnotila sa účinnosť delignifikácie buničiny s rôznym počiatočným obsahom lignínu, pričom najúčinnejšou bola ternárna zmes DES 14 (kyselina malónová: ChCl: propándiol) v molárnom pomere 1:1:3.
Key words:delignifikácia buničiny, hlboko eutektické rozpúšťadlá, DESs, vlastnosti zmesí, účinnosť odstránenia lignínu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited