Jul 24, 2019   8:26 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Effect of Species Hardwood on the Efficiency of Production Unbleached Pulp
Written by (author): Ing. Maroš Grošík
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Peter Melník
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
Summary:Diplomová práca je orientovaná na porovnanie možnosti spracovania rôznych druhov listnatých a ihličnatých drevín klasickým sulfátovým spôsobom. Okrem konvenčnej dreviny ako je buk, je možnosť využitia aj menej bežných drevín, ako napríklad dub, hrab, jelša, osika, borovica a iné. Literárna rešerš porovnáva vlastnosti takto odvarených buničín, z hľadiska obsahu neprevarov, zvyškového lignínu, čísla Kappa a v niektorých prípadoch aj mechanických vlastností. Experimentálna časť diplomovej práce sa užšie zameriava na vlastnosti pripravených buničín zo šiestich druhov drevín: breza, buk, dub, hrab, jelša a osika. Študované vlastnosti boli obsah neprevarov, lignín rozpustný v kyseline, lignín nerozpustný v kyseline, číslo Kappa, H faktor, zvyškové alkálie a sušina čiernych výluhov. Ako najhoršia drevina sa ukázal dub, ktorý bol charakterizovaný najnižším výťažkom a súčasne mal najvyššie číslo Kappa, zvyškový lignín a vysokú spotrebu aktívnych alkálií (AA) počas várky. Najvyšší výťažok triedenej nebielenej buničiny sa dosahuje u brezy (44,7 %), nasleduje jelša (38,6 %), buk (37,6 %), hrab (36,0 %), dub (34,6 %) a osika (32,5 %) pri čase 150 minút. Z hľadiska Kappa dosahovali breza (10,0) a osika (7,5) najlepšie výsledky, teda najnižšie hodnoty Kappa čísla pri čase 150 minút. Zároveň sa určila závislosť medzi číslom Kappa a zvyškovým lignínom, ktorá je aplikovateľná pre všetkých šesť študovaných drevín.
Key words:buničina, sulfátová várka, štiepka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited