Jul 20, 2019   4:14 p.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the Influence of the Presteaming of Wood Chips on Impregnation During Continuous Batch Cooking
Written by (author): Ing. Dalibor Galan
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Tomáš Süttő
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky
Summary:Diplomová práca je zameraná na štúdium úpravy štiepok parením ako možnosťou zlepšenia impregnácie drevných štiepok v procese výroby buničín v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok. V prvej časti tejto práce (Teoretická časť) sme pojednávali o procese CBC varenia dreva v spoločnosti Mondi SCP, o vlastnostiach dreva a vplyvoch na jeho impregnáciu, procesných podmienkach parenia a ich vplyve na efekt dosiahnutia čo najvyššieho penetračného stupňa a dopade použitia kroku parenia na vyrobenú buničinu. V druhej časti (Experimentálna časť) sme na základe teoretických predpokladov vykonali série Laboratórnych várok, kde sme overovali vplyv teploty, tlaku a času pôsobenia pary na penetráciu vody v štiepkach. Tiež sme skúmali vplyv predparovania štiepok na následnú impregnáciu a dosiahnutý penetračný stupeň, pričom impregnácia bola vykonávaná vodou a lúhom. Zistili sme, že na parenie je postačujúci krátky čas, že parenie štiepok významne zvyšuje penetračný stupeň štiepok po impregnácii za podstatne nižší čas v porovnaní so súčasný stavom.
Key words:predparovanie, vytesňovanie vzduchu, impregnácia, CBC, buničina

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited