Jul 18, 2019   2:27 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Increasing of efficiency of unit processes for non-aqueous deacidification systems
Written by (author): Ing. Ivana Savkaničová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvýšenie efektívnosti jednotkových procesov pri deacidifikácii nevodnými sústavami
Summary:Je známe, že proces Papersave patrí medzi najlepšie dostupné technológie odkysľovacej metódy pre knihy a archívne materiály v uzavretých a zapečatených krabiciach. Nevýhodou procesu je, že celá jeho realizácia prebieha v jednej deacidifikačnej komore. Modifikačný proces trvá 74 hodín. Proces zahŕňa predsušenie vzoriek, impregnáciu a odstránenie rozpúšťadla hexametydisiloxán. Ďalšou nevýhodou je malý špecifický obem deacidifikačnej komory a veľké nebezpečenstvo výbuchu a požiaru. V tejto práci sa hodnotila: účinnosť deacidifikačného procesu Papersave v závislosti od spôsobu použitého procesu predsušenia knižných dokumentov na vlhkosť menej ako 0,5 percent, zvýšenie efektívnosti jednotkových procesov pri deacidifikácii nevodnými sústavami. Pre modelové vzorky papiera číslo 1 predsušené atmosferickým sušením pri T = 105stupnov, čas sušenia tS = 25 hod. na zvyškovú vlhkosť menej ako 0,5 percent a následne podrobené modifikačnému procesu Papersave sa dosahiahol faktor trvanlivosti odolnosti proti prehýbaniu St,w= 6,6. Pre modelové vzorky predsušené procesom vákuového sušenia v zariadení Lyovac TG2, čas sušenia 18 hod s dosiahnutím vlhkosti menej ako 0,5 percent podrobené modifikačnému procesu sa dosiahol faktor trvanlivosti odolnosti proti prehýbaniu St,w =3,5. Poloprevádzkovými skúškami v ZFB Zentrum für Bucherhaltung GmbH, Leipzig, kde sa použili bloky modelového papiera číslo 1, 2 a 3, predsušené pri atmosferických podmienkach pri T = 105 stupnov Celzia na vlhkosť menej ako 0,5 percent a podrobené modifikačnému procesu papersave sa dosiahli faktory trvanlivosti odolnosti proti prehýbaniu pre modelový papier číslo 1 St,w= 5,2, pre modelovú vzorku papiera číslo 2 St,w=9,6 a modelovú vzorku 3 St,w=4,3. Na základe multikriteriálneho hodnotenia KnihaSK a Library of Congress proces Papersave s oddelením procesu sušenia splnil požadované kritérium St,w väčšie ako 3. Modifikačnými skúškami sa potvrdilo zvýšenie efektívnosti vzoriek podrobených procesu deacidifikácie až na 300percent. V práci sa zároveň sledovala a vyhodnocovala kinetika sušenia bloku listinných materiálov pri atmosférickom tlaku použitím rôzneho sušiaceho zariadenia. Sledovaním kinetiky procesov sušenia modelových blokov papiera pri atmosferických podmienkach sa získali kinetické krivky. Zistilo sa, že požadovanú vlhkosť s hodnotou menej ako 0,5 perc. sa podarilo dosiahnuť len procesom vákuového sušenia v zariadení Lyovac TG2. Pre vzorku o hrúbke 0,4 cm sa zvyšková vlhkosť menej ako 0,5 perc. dosiahla po 7 hodinách, pre vzorky o hrúbke 1, 2, 3, 5 a 7 cm dosiahli po 24 hodinách. Pri procesoch atmosferického sušenia v zariadení UniKSK pri rôznych teplotách 39 stupnov, 60 stupnov Celzia a s použitím alebo bez použitia listovacieho zariadenia, pri atmosferickom sušení v zariadení Ventil 22 s teplotou sušiaceho prostredia T= 45stupnov Celzia, v upravenom sterilizačno-sušiaco-čistiacom zariadení M.I.D.O.S. sa potrebná vlhkosť podľa rovníc kinetiky sušenia nedosiahla.
Key words:nevodnými sústavami, Zvýšenie efektivnosti, deacidifikácii


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited