Jul 19, 2019   6:16 p.m. Dušana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Mass deacidification as solution for preservation of cultural heritage of SR - books, archvial documents
Written by (author): Milan Jurčo
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Masová deacidifikácie ako riešenie záchrany kultúrneho dedičstva SR – kníh, archívnych dokumentov
Summary:Neexistujú metódy potvrdzujúce požiadavky správneho "ideálneho" masového deacidifikačného procesu. Okrem toho účinnosť deacidifikačných procesov, ekonomika, bezpečnosť a environmentálne riziká sú spojené s rôznymi systémami. Predmetom tejto práce je ucelený prehľad o doterajších poznatkoch masových deacidifikačných procesov pre knihy a archívne dokumenty a spôsob ich hodnotenia. Vyhodnotil sa stabilizačný účinok podvojného etanolátu horečnatotitaničitého v rozpúšťadle hexmetyldisiloxán pre proces papersave-Unisaver na drevitý papier (NOVO papier). Bloky NOVO papiera boli deacidifikované na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kondicionované pri relatívnej vlhkosti 50% a teplote 23°C a urýchlene starnuté v sáčkoch pri 98°C. Deacidifikácia pomocou komplexu podvojného etanolátu horečnatotitaničitého v rozpúšťadle hexametyldisiloxáne spĺňa požiadavky Konzorcia KNIHASK pre predĺženie faktora trvanlivosti odolnosti proti prehýbaniu 6,9.
Key words:účinnosť, starnutie, masová deacidifikácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited