Jul 17, 2019   4:47 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Surface Treatment of Norway Spruce and European Larch by Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge Plasma
Written by (author): Ing. Barbora Gmitterová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava povrchov dreva smreka obyčajného (Picea Abies) a smrekovca opadavého (Larix Decidua) účinkom DCSBD plazmy
Summary:Drevo, drevné kompozity, drevený nábytok, drevené konštrukcie a iné výrobky z dreva časom podliehajú poškodeniam vplyvom rôznych abiotických činiteľov (UV žiarenie, kyslík, voda a iné) a biologických faktorom. Použitie fyzikálno - chemickej úpravy povrchov lignocelulózových materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy je nová rozvíjajúca sa oblasť výskumu a technológie. Aplikácia neizotermickej plazmy je dobre odskúšanou a široko používanou technikou na leptanie a povrchové úpravy v elektronickom priemysle a má uplatnenie pre modifikáciu polymérnych materiálov v leteckom, automobilovom, zdravotníckom, obalovom a textilnom priemysle. V tejto práci je prezentovaný vplyv difúzneho koplanárneho povrchového bariérového výboja (DCSBD plazma) na aktiváciu povrchu dreva Smreka obyčajného (Piecea abies) a Smrekovca opadavého (Larix decidua). Plazmové opracovanie sa uskutočňovalo v atmosfére vzduchu pri 3, 5, 10 sekundách a pri rôznej vzdialenosti dreva od plazmy (od 0 do 1,064 mm). Vlastnosti povrchu dreva boli skúmané meraním kontaktného uhla kvapalín so známymi parametrami. Plazmové opracovanie zvyšuje voľnú povrchovú energiu Smreka obyčajného a Smrekovca opadavého.
Key words:povrchová energia, drevo, plazma

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited