Jul 20, 2019   1:10 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:New physico-chemical methods and ways for cleaning objects of cultural heritage
Written by (author): Ing. Katarína Haberová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Lenka Dubinyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nové fyzikálno-chemické metódy a spôsoby čistenia objektov kultúrneho dedičstva
Summary:Prach je živnou pôdou pre rôzne typy mikroorganizmov. V práci sme sa zaoberali mechanickým čistením prachu z kníh a dekontamináciou povrchoch rôznych typoch materiálov. Cieľom práce bolo simulovať pomocou systému Ansys najlepšie rozloženie trysiek na očistenie čo najväčšej plochy knihy a zistiť vplyv a účinnosť dezinfekčného roztoku Sanosil na rôzne typy materiálov. Zistilo sa, že praktické výsledky dobre korelujú s výsledkami programu Ansys. Potvrdila sa dezinfekčná účinnosť roztoku Sanosil. Pri aplikácii prostriedku na objekty kultúrneho dedičstva sa nepozoroval nežiadúci efekt prostriedku na ošetrené objekty.
Key words:čistenie, dezinfekcia, knihy, objekty kultúrneho dedičstva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited