Jul 16, 2019   4:56 p.m. Drahomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the influence of selected parameters of impregnation on the properties of oak pulp prepared CBC procedure
Written by (author): Ing. Alžbeta Babicová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Peter Baláž
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu vybraných parametrov impregnácie na vlastnosti dubovej buničiny pripravenej CBC procesom
Summary:Impregnácia zeleným lúhom pred sulfátovou várkou sa z času na čas aplikuje ako metóda na zlepšenie kvality vyrábanej buničiny. Substitúcia zeleným lúhom, výluhu bohatého na sulfidy bola použitá na impregnáciu dubových štiepok v procese predúpravy sulfátovej várky (CBC technológie). Centrálny kompozitný plánovaný experiment bol použitý na zistenie vzťahu medzi podmienkami predúpravy, kappa číslom, limitným viskozitným číslom, výťažkom, obsahom neprevarov a ďalšími vlastnosťami buničiny. Ziskané rovnice poskytujú koreláciu medzi nezávislými premennými a popisujú ich vplyv na kvalitu buničiny a ďalšie vlastnosti buničiny.
Key words:impregnácia, zelený lúh, CBC proces

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited