24. 8. 2019  16:25 Bartolomej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identifikační číslo: 4025
Univerzitní e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Charakterizácia vlastností vyzražaných lignínov
Autor: Ing. Jakub Kočiš
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Charakterizácia vlastností vyzražaných lignínov
Abstrakt:Lignín z tráv jednoročných rastlín bol izolovaný rôznymi kyselinami, t.j. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná a kyselina octová (5%). Výzrážavalo sa normálnym a frakčným spósobom. Pri kyseline sírovej sa sledoval vplyv jej rôznej koncentrácie (5%, 25%, 50%, 72%) na vyzrážaný lignín. Analýza lignínu prebiehala pomocou metód UV/Vis spektroskopie, elementárnej analýzy, gélovej permeačnej chromatografie, spalného tepla, nitrobenzénovej oxidácie, termogravimetrickej analýzy a pyrolýzy. Výsledky poukazjú na to, že zo všetkých kyselín vyzrážava kyselina dusičná (normálny spôsob zrážania) s najvyšším výťažkom 39.32% (30,41% čistý lignín) pri pH 2. Táto kyselina obsahovala aj najviac fenolických štruktúr 2,882 mmol/g (pH 5, normálne zrážanie). Frakčné zrážanie ukázalo, že anorganické kyseliny vyzrážavajú najväčšiu frakciu pri pH 5 a organická kyselina octová vyzrážava už pri pH 6,3. Elementárna analýza poukazuje na zvýšenie obsahu dusíka (2,14%) a síry (1,87%) pri použití kyseliny dusičnej a sírovej. Gélová permeačná chromatografia potvrdila, že pri frakčnom zrážaní sa najprv vyzrážavajú frakcie s vyššou molekulovou hmotnosťou, pre normálne zrážanie neboli zaznamenané výrazné zmeny distribúcie veľkostí molekúl. Najstabilnejším lignínom v oxidačnej atmosfére pri termogravimetrickej analýze (210 až 650 ° C) je lignín vyzrážaný kyselinou octovou normálnym spôsobom pri pH 6,3 s úbytkom 34,37 %. V inertnej atmosfére je najstabilnejší lignín (210 až 500 ° C) vyzrážaný kyselinou sírovou pri pH 6 normálnym spôsobom s najmenším úbytkom 37,29%. Pri vyzrážavaní lignínu rôzne koncentrovanou kyselinou sírovou môžeme podľa analýz tvrdiť, že výťažok je závislý od koncentrácie kyseliny.
Klíčová slova:kyselina, zrážanie, lignín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně