21. 8. 2019  20:44 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identifikačné číslo: 4025
Univerzitný e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Charakterizácia vlastností vyzražaných lignínov
Autor: Ing. Jakub Kočiš
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Oponent:doc. Ing. Milan Vrška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia vlastností vyzražaných lignínov
Abstrakt:Lignín z tráv jednoročných rastlín bol izolovaný rôznymi kyselinami, t.j. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná a kyselina octová (5%). Výzrážavalo sa normálnym a frakčným spósobom. Pri kyseline sírovej sa sledoval vplyv jej rôznej koncentrácie (5%, 25%, 50%, 72%) na vyzrážaný lignín. Analýza lignínu prebiehala pomocou metód UV/Vis spektroskopie, elementárnej analýzy, gélovej permeačnej chromatografie, spalného tepla, nitrobenzénovej oxidácie, termogravimetrickej analýzy a pyrolýzy. Výsledky poukazjú na to, že zo všetkých kyselín vyzrážava kyselina dusičná (normálny spôsob zrážania) s najvyšším výťažkom 39.32% (30,41% čistý lignín) pri pH 2. Táto kyselina obsahovala aj najviac fenolických štruktúr 2,882 mmol/g (pH 5, normálne zrážanie). Frakčné zrážanie ukázalo, že anorganické kyseliny vyzrážavajú najväčšiu frakciu pri pH 5 a organická kyselina octová vyzrážava už pri pH 6,3. Elementárna analýza poukazuje na zvýšenie obsahu dusíka (2,14%) a síry (1,87%) pri použití kyseliny dusičnej a sírovej. Gélová permeačná chromatografia potvrdila, že pri frakčnom zrážaní sa najprv vyzrážavajú frakcie s vyššou molekulovou hmotnosťou, pre normálne zrážanie neboli zaznamenané výrazné zmeny distribúcie veľkostí molekúl. Najstabilnejším lignínom v oxidačnej atmosfére pri termogravimetrickej analýze (210 až 650 ° C) je lignín vyzrážaný kyselinou octovou normálnym spôsobom pri pH 6,3 s úbytkom 34,37 %. V inertnej atmosfére je najstabilnejší lignín (210 až 500 ° C) vyzrážaný kyselinou sírovou pri pH 6 normálnym spôsobom s najmenším úbytkom 37,29%. Pri vyzrážavaní lignínu rôzne koncentrovanou kyselinou sírovou môžeme podľa analýz tvrdiť, že výťažok je závislý od koncentrácie kyseliny.
Kľúčové slová:kyselina, zrážanie, lignín

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene