Jul 18, 2019   9:26 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Fragrances of lavender
Written by (author): Ing. Helena Ramajová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Opponent:Ing. Andrea Škulcová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vonné látky z levandule
Summary:Bakalárska práca s názvom Vonné látky z levandule sa venuje rôznym spôsobom získavania vonných extraktívnych látok z levandule. V teoretickej časti práca približuje celkovo päť rôznych metód získavania extraktívnych látok z levandule -- extrakciu pomocou hydrodestilácie, extrakciu pomocou destilácie vodnou parou, extrakciu pomocou zrýchlenej destilácie extrakčným rozpúšťadlom, Soxhletovej extrakcie a fluidnej extrakcie superkritickým oxidom uhličitým. Praktická časť práce bližšie opisuje celkovo tri metódy -- Soxhletovu extrakciu, extrakciu pomocou destilácie vodnou parou a zrýchlenú extrakciu rozpúšťadlom (ASE). Na základe zrealizovaných experimentov prináša porovnanie, ktorý spôsob extrakcie je najúčinnejší a aké látky sa z nej vyextrahovali.
Key words:levanduľa, extrakcia, esenciálny olej, extraktívne látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited