Oct 18, 2019   8:35 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
University e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Antioxidačná aktivita a obsah tokoferolov a fenolov v biomase hrozna
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. p. 4146--4156.
articles in magazines2019Details
2.Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Majová, Veronika
Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw. Cellulose, 26. p. 13--14.
articles in magazines2019Details
3.Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 76--80.
articles in magazines2019Details
4.Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. p. 1--8.
articles in magazines2019Details
5.Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents
Majová, Veronika -- Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 66. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Hlboko eutektické rozpúšťadlá pri zhodnocovaní biomasy
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 p. ISBN 978-80-227-4911-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
7.Chemické zloženie a termické správanie sulfátových ligtnínov
Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Kačík, František -- Bubeníková, Tatiana -- Ďurkovič, Jaroslav
Chemical Composition and Thermal Behavior of Kraft Lignins. Forests, 10. p. 401--412.
articles in magazines2019Details
8.Chromatografické stanovenie produktov starnutia vláknitých celulózových materiálov
Hroboňová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan
Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, p. 68.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
9.Izolácia polyfenolických zlúčenín z lesného odpadu (smrekovej kôry) s použitím superkritickej extrakcie a extrakcie s hlboko eutektickými rozpúšťadlami
Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
10.Katalytické črty starnutia a ochrany celulózových materiálov
Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Horváth, Blažej
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials. In EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1st ed. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
11.Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. p. 93--99.
articles in magazines2019Details
12.Optimalizácia kyslíkového stupňa zosilneného peroxidom s cieľom maximalizovať belosť a udržať pevnostné vlastnosti buničiny
Koles, Ivan -- Jablonský, Michal
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
13.Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents
Jablonský, Michal -- Jablonský, Jozef -- Ház, Aleš -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana
Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents. BioResources, 14. p. 6294--6303.
articles in magazines2019Details
14.Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents
Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Dubaj, Tibor -- Jablonský, Michal
Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents. Journal of Molecular Liquids, 287. p. 10991.
articles in magazines2019Details
15.Posúdenie možností využitia biomasy a bioodpadu z lesného poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu na produkciu látok s pridanou hodnotou v spojení so zelenými rozpúšťadlami
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, p. 44. ISBN 978-989-20-9622-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
16.Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ondrigová, Katarína -- Šima, Jozef
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents. Cellulose, 26. p. 3031--3045.
articles in magazines2019Details
17.Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. p. 75--80.
articles in magazines2019Details
18.Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Grivnová, Petra -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Schmidt, Štefan
Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances. BioResources, 14. p. 5980--5987.
articles in magazines2019Details
19.Stanovenie emisií prchavých organických zlúčenín zo spracovania dreva
Velič, Annamarie -- Soldán, Maroš -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor -- Jablonský, Michal
Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing. Wood Research, 64. p. 461--469.
articles in magazines2019Details
20.Study of the Influence of the Presteaming of Wood Chips on Impregnation During Continuous Batch Cooking
Galan, Dalibor -- Jablonský, Michal
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
21.The Combination of Deep Eutectic Solvents with Dihydric Alcohols and their Impact on Pulp Delignification
Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
22.The Effect of Species Hardwood on the Efficiency of Production Unbleached Pulp
Grošík, Maroš -- Jablonský, Michal
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
23.Vplyv katalyzátorov Pd/C, Ru/C a RuPd/C na lignín s analytickou pyrolýzou spojenou s GC/MS
Ház, Aleš -- Chupáčová, Nikola -- Lisý, Anton -- Nadányi, Richard -- Jablonský, Michal -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Šurina, Igor
Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, p. 285--286. ISBN 978-963-454-416-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
24.Základné anorganické zlúčeniny ako komponennty systémov vhodných na deacidifikáciu a ochranu celulózových materiálov
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Danielik, Vladimír -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko
Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, p. 125--126.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.