Oct 20, 2020   11:20 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identification number: 4025
 

Contacts
     
     
Final thesis
     Projects
     
Publications     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Degradation and stabilization of lignocellulosic materials.
Written by (author):
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Opponent 1:
Ing. Jozef Hanus, CSc.
Opponent 2:
Opponent 3:doc. Ing. Anton Geffert, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Degradácia a stabilizácia lignocelulózových materiálov.
Summary:
Degradácia predstavuje základný proces obnoviteľnosti a kontinuálnej transformácie zlúčenín pre technologické spracovanie, výrobu a následné využitie surovín a materiálov. Riadená degradácia (stabilizácia) dokáže zabezpečiť zlepšenie, udržanie alebo predĺženie životnosti materiálov. Habilitačná práca sa venuje výsledkom výskumu v oblastiach degradácie lignocelulózových materiálov a surovín, ochrany a stabilizácie papiera, a frakcionácii biomasy na jednotlivé zložky, najmä na lignín. Jednoduchá a čistá frakcionácia hlavných zložiek biomasy predstavuje veľmi významný krok pri spracovaní biomasy. Zaoberali sme sa frakcionáciou, izoláciou a charakterizáciou lignínu ako jedného z perspektívnych zdrojov obnoviteľnej suroviny pre výrobu nových látok alebo materiálov s pridanou hodnotou. Ďalší výskum sa zameral na celulózové protektory, aplikované pri procese ozónového bielenia za účelom zvýšenia účinnosti odstraňovania lignínu, a teda selektívnejšieho vedenia procesu degradácie na ochranu polymerizačného reťazca celulózy. Významná časť práce sa venuje procesom stabilizácie a ochrany lignocelulózových nosičov informácií (papiera). V súčasnosti je kapacita ochrany dokumentov omnoho nižšia ako je potrebné na dosiahnutie rovnováhy medzi trvalou degradáciou a ochranou. Riešenie ponúka využitie nových masových technológií a zariadení na ochranu a konzervovanie dokumentov. Ich aplikovaním možno docieliť výrazné zvýšenie kapacity ochrany a konzervovania.
Key words:
degradácia, frakcionácia, lignín, celulózové protektory, stabilizácia a ochrana papiera, deacidifikácia

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited