20. 10. 2019  10:41 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Identifikačné číslo: 4025
Univerzitný e-mail: michal.jablonsky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Habilitačná práca
Názov práce:Degradácia a stabilizácia lignocelulózových materiálov.
Autor: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Oponent 1:Ing. Jozef Hanus, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
Oponent 3:doc. Ing. Anton Geffert, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Degradácia a stabilizácia lignocelulózových materiálov.
Abstrakt:Degradácia predstavuje základný proces obnoviteľnosti a kontinuálnej transformácie zlúčenín pre technologické spracovanie, výrobu a následné využitie surovín a materiálov. Riadená degradácia (stabilizácia) dokáže zabezpečiť zlepšenie, udržanie alebo predĺženie životnosti materiálov. Habilitačná práca sa venuje výsledkom výskumu v oblastiach degradácie lignocelulózových materiálov a surovín, ochrany a stabilizácie papiera, a frakcionácii biomasy na jednotlivé zložky, najmä na lignín. Jednoduchá a čistá frakcionácia hlavných zložiek biomasy predstavuje veľmi významný krok pri spracovaní biomasy. Zaoberali sme sa frakcionáciou, izoláciou a charakterizáciou lignínu ako jedného z perspektívnych zdrojov obnoviteľnej suroviny pre výrobu nových látok alebo materiálov s pridanou hodnotou. Ďalší výskum sa zameral na celulózové protektory, aplikované pri procese ozónového bielenia za účelom zvýšenia účinnosti odstraňovania lignínu, a teda selektívnejšieho vedenia procesu degradácie na ochranu polymerizačného reťazca celulózy. Významná časť práce sa venuje procesom stabilizácie a ochrany lignocelulózových nosičov informácií (papiera). V súčasnosti je kapacita ochrany dokumentov omnoho nižšia ako je potrebné na dosiahnutie rovnováhy medzi trvalou degradáciou a ochranou. Riešenie ponúka využitie nových masových technológií a zariadení na ochranu a konzervovanie dokumentov. Ich aplikovaním možno docieliť výrazné zvýšenie kapacity ochrany a konzervovania.
Kľúčové slová:degradácia, frakcionácia, lignín, celulózové protektory, stabilizácia a ochrana papiera, deacidifikácia

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene