18. 11. 2019  2:04 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Identifikačné číslo: 4034
Univerzitný e-mail: qjerz [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mechanické vlastnosti vystuženého penového hliníka
Autor: Ing. Radek Šemnický
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Oponent:Ing. Tibor Nánási, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mechanické vlastnosti vystuženého penového hliníka
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo oboznámiť sa s mechanickými vlastnosťami penového hliníka a určenie niektorých mechanických vlastností na ňom. Teoretická časť sa zaoberá penovým hliníkom a jeho vlastnosťami,najmä mechanickými. Je zameraná hlavne na penový hliník a jeho spôsoby výroby. Ďalšia časť práce sa zaoberá metódami a spôsobmi merania mechanických vlastností. V experimentálnej časti sú popísané postupy vyhodnocovania mechanických vlastností skúškou v trojbodovom ohybe a skúšky v tlaku.
Kľúčové slová:mechanické vlastnosti, Penový hliník, mechanické skúšky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene