18. 11. 2019  2:19 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Identifikačné číslo: 4034
Univerzitný e-mail: qjerz [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Použitie penového hliníka na účely absorpcie nárazovej energie
Autor: Ing. Michal Andrisík
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Oponent:doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Použitie penového hliníka na účely absorpcie nárazovej energie
Abstrakt:Zámerom práce je experimentálne preveriť možnosti zvyšovania schopnosti súčiastok z penového hliníka vyrobených technológiou práškovej metalurgie absorbovať kinetickú energiu nárazu plastickou deformáciou pri namáhaní v tlaku. Cieľom bakalárskej práce je otestovať koľko energie absorbujú skúšobné vzorky vyrobené spenením rôznych hliníkových zliatin počas statických skúšok v tlaku a na základe nameraných hodnôt posúdiť vhodnosť použitia penového hliníka s rôznou štruktúrou a mechanickými vlastnosťami na tieto účely. Výsledky práce pomôžu získať informácie dôležité pri návrhu súčiastok vyznačujúcich sa dobrou schopnosťou absorpcie nárazovej energie, ktoré majú obrovský potenciál využitia v priemyselnej praxi, predovšetkým v dopravných aplikáciách.
Kľúčové slová:absorpcia, pórovitosť, vypeňovanie, kinetická energia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene