18. 11. 2019  2:55 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Identifikačné číslo: 4034
Univerzitný e-mail: qjerz [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)
Externý spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vývoj spevnených hliníkových pien vhodných pre konštrukčné účely
Autor: Ing. Ľubomír Orovčík, PhD.
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Oponent 1:doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Oponent 2:Ing. Peter Švec, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj spevnených hliníkových pien vhodných pre konštrukčné účely
Abstrakt:Penový hliník vyrobený metódou práškovej metalurgie má mimoriadne vysokú hodnotu pomeru tuhosti a hmotnosti a je preto veľmi vhodným materiálom pre výrobu ultraľahkých konštrukčných súčiastok. Nevýhodou penovej štruktúry však je jej pomerne nízka pevnosť v ťahu, ktorá súvisí s nedostatočnou homogenitou štruktúry peny a množstvom defektov v stenách pórov. Avšak tento nedostatok je možné účinne eliminovať vystužením povrchu penovej súčiastky rôznymi kovovými výstuhami, rovnako ako v prípade železobetónu. Kovové výstuhy jednoduchého tvaru (drôtu, pletivo, dierovaný plech, a pod.) dokážu dodať súčiastke z penového hliníka dostatočnú pevnosť pri zachovaní priaznivého pomeru tuhosti a hmotnosti. Takéto súčiastky majú obrovský aplikačný potenciál pre odľahčenie stavebných konštrukcií alebo vozidiel. Táto práca je zameraná na vývoj vystužených hliníkových pien vhodných na výrobu ultraľahkých konštrukčných súčiastok. Faktory, ktoré ovplyvňujú reprodukovateľnosť pórovitej štruktúry a mechanické vlastnosti pien vyrobených z rôznych zliatin hliníka sú v tejto práci dôkladne preskúmané s cieľom komplexne poukázať na možnosti, ktoré technológia vystužovania penového hliníka v konštrukčnej praxi prináša.
Kľúčové slová:Penový hliník, Prášková metalurgia, Mechanické vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene