Aug 13, 2020   8:03 a.m. Ľubomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Identification number: 4039
University e-mail: tomas.volensky [at] stuba.sk
 
Prac. technickej obsluhy a údržby VS - VS Vazovova - Mýtna (CVT OUP REK)

Contacts
     
Graduate     
     
Final thesis          Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Type
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Antošík
Využitie softvérového prostredia MATLAB Builder NE v rámci rozšírenia možností súčastného e-learningového systému využívaného na ÚAMAI
June 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dávid Hámor
Návrh a implementácia riadenia pre fyzikálny model guľôčka na ploche.
June 2016Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Hámor
Nízkonákladová vývojová platforma ako cieľová platforma pre Matlab/Simulink.
June 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Horník
Integration of Arduino with Siemens PLC.
May 2019
Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Peter Kalafut
Riadenie mobilného robota s diferenciálnym pohonom za účelom sledovania trajektórie.
June 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Karáč
Návrh a metodika používania riadiacich počítačov na báze xPC Target.
June 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Lizúch
Návrh inovovanej nosnej konštrukcie pre laboratórny model guľôčka na ploche.
June 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Naď
Cieľová softvérová platforma pre zber, správu a vyhodnocovanie dát z mobilných zariadení.
June 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Nemec
Registračný portál pre študentskú vedeckú konferenciu SjF STU
May 2017
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Ondera
Návrh riadenia fyzikálneho modelu guľôčka na tyči pomocou vývojovej platformy ARDUINO.
June 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Pagáč
Návrh prezentačnej vrstvy systému pre zber teplotných údajov
June 2012Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jozef Paulišin
Využitie "smart" telefónov pre potreby modernej automatizácie.
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Boris Švančara
Možnosti simulácie a riadenia laboratórnych modelov za pomoci softvérového prostredia MATLAB Builder JA
June 2009
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Vadovič
Design and realization of measurement and visualization of flowmeters for the physical model
May 2018
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Vančo
Návrh metódy merania výkonu pri veslovaní
May 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vladimír Zábojník
Zariadenie určené pre zápis a zber údajov z mechatronických systémov
June 2012Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Stanislav Zeman
Automatizovaný systém riadenia brzdovej signalizácie pomocou CAN zbernice.
June 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress